Zmanjševanje energetske revščine

Energetska revščina zaradi draginje energentov, hrane in drugih življenjskih potrebščin postaja vse bolj pereč problem. Marsikdo velik delež svojih dohodkov porabi za plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih energentov, še posebej tisti, ki živijo v energetsko potratnih stavbah in si ne morejo privoščiti investicije v energetsko obnovo stavbe.

Z namenom kvalitetnejšega načrtovanja in naslavljanja energetske revščine je Vlada RS sprejela Uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev. Uredba opredeljuje »energetsko revščino kot stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine in ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb po energiji zaradi neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja teh potreb po dostopnih cenah ali nizke energijske učinkovitosti bivalnih prostorov«.

Eko sklad že vrsto let pomembno prispeva k blaženju in zmanjševanju energetske revščine, zlasti z dodeljevanjem 100% spodbud socialno šibkim občanom za:

-         izvedbo določenih ukrepov za pri energetski prenovi stanovanjskih stavb (Program ZERO500)

-         zamenjavo starih kurilnih napravo z novo kurilno napravo na lesno biomaso (Javni poziv 86SUB-SOCOB21)

-         izvedbo skupnih ukrepov pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb ali prenovo skupnih kotlovnicah (Javni poziv 67SUB-OBPO19 ter 48SUB-SKOB17)

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE TER IZROČITEV PAKETA ENOSTAVNIH NAPRAV ZA ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE IN VODE (Projekt ZERO)

Najstarejši ukrep, ki ga na domu socialno šibkih občanov izvajajo energetski svetovalci mreže ENSVET in pomembno prispeva k blaženju energetske revščine, je brezplačno energetsko svetovanje.

Občani, ki so prejemniki izredne denarne socialne pomoči ali denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka se pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo ali na naši spletni strani prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu. Občani lahko izpolnjeno prijavnico pošljejo tudi sami.

Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode ter s tem stroške. Poleg nasveta svetovanci prejmejo tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).

Z upoštevanjem nasveta in z namestitvijo omenjenih naprav se lahko stroški za porabljeno energijo in vodo na letni ravni zmanjšajo za 100 EUR. Največja dodana vrednost obiska na domu pa je, da svetovalec po potrebi pomaga pri prijavi na različne javne pozive, za katere bi lahko na Eko skladu pridobili nepovratno finančno spodbudo.

Vabljeni k ogledu oddaje Ekoutrinki TV SLO, ki naslavlja energetsko revščino in predstavlja način izvedbe brezplačnega svetovanja na domu.

PDF dokument

PDF dokument Zloženka ZERO S PRIJAVNICO NA SVETOVANJE

Odpri Prenesi 2kb

ZAMENJAVA STARIH KURILNIH NAPRAV Z NOVIMI KURILNIMI NAPRAVAMI NA LESNO BIOMASO

Eko sklad prejemnikom denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka pokrije strošek zamenjave stare kurilne naprave na lesno biomaso (npr. centralne peči, enosobne kurilne naprave, štedilniki itd.) do določene višine.

Več informacij si lahko preberete na naslednji povezavi.

ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Prejemnikom denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki živijo v večstanovanjski stavbi, Eko sklad za izvedbo skupnih ukrepov pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb ali prenovi skupnih kotlovnic, omogoča 100% spodbude za njihov delež stroška pri celotni investiciji.

Več informacij o energetski prenovi večstanovanjskih stavb si lahko preberete na naslednji povezavi.

Več informacij o prenovi skupnih kotlovnic si lahko preberete na naslednji povezavi.

AKTUALNO - V PRIPRAVI NOV JAVNI POZIV ZA ZMANJŠEVANJE ENERGETSKE REVŠČINE

Na podlagi sprejetega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 Eko sklad pripravlja nov javni poziv z namenom zmanjševanja energetske revščine. Javni poziv za dodeljevanje spodbud za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta 2023.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti