Domov > Eko sklad >  >

SISBON

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter
Sisbon Logo Barvni Pomanjsano

Eko sklad kot član sistema SISBON lahko pred odobritvijo kredita pravnim osebam v sistemu SISBON preveri kreditno sposobnost in korektnost poslovanja komitentov, ki sodelujejo v postopku sklenitve kreditne pogodbe, in sicer:

 • samostojnih podjetnikov kot fizičnih oseb,
 • zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot fizičnih oseb,
 • porokov, ki so fizične osebe,
 • fizične osebe, ki so dejanski lastniki gospodarskih družb,
 • fizične osebe, ki imajo do družbe terjatev ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost, ter druge fizične osebe, ki so ožji družinski člani oseb iz prejšnjih alinej oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje družbe.

Eko sklad opravi poizvedbe o zadolženosti komitentov tudi v primerih, ko se zazna povečanje kreditnega tveganja zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah, zaradi statusnih sprememb ali zaradi sprememb v poslovanju, ki lahko vplivajo na povečanje kreditnega tveganja družb.

Dodatne informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu https://sisbon.si/o-sistemu-sisbon/.

Pravica komitenta do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON

Komitenti imajo pravico do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom.

Posameznik lahko za izpis zaprosi pri Eko skladu, drugemu članu SISBON ali pri Banki Slovenije. V ta namen izpolni obrazec "Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON".

PDF dokument

PDF dokument Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON

Odpri Prenesi 204kb

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora posameznik izpolniti obrazec "SISBON-Pooblastilo". Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

PDF dokument

PDF dokument SISBON - Pooblastilo za izpis osebnih podatkov

Odpri Prenesi 375kb

Pooblaščenec za vpogled mora izpolniti še dodatni obrazec "Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«.

PDF dokument

PDF dokument Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom

Odpri Prenesi 202kb

Komitent ima tudi pravico do popravka podatkov v SISBON. Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

Komitent lahko pravico do popravka podatkov v SISBON uveljavlja z oddajo obrazca "Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON".

PDF dokument

PDF dokument Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON

Odpri Prenesi 205kb

Obrazec osebno odda pri tistem članu, pri katerem je sklenil posel, katerega podatkom nasprotuje. Zahtevo za popravek podatkov pa lahko odda tudi osebno na vložišču Banke Slovenije v času uradnih ur, preko spletne aplikacije Moj SISBON ali prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov je dolžan član izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih zaradi katerih tega ne bo storil. 

Dodatne informacije o pravicah komitentov, seznanitvijo s podatki in popravkom podatkov v sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu https://sisbon.si/pravice-komitentov-2/.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti