Domov > Eko sklad >  >

SISBON

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter
Httpsisbonsislci2504800 160

Eko sklad kot član sistema SISBON lahko pred odobritvijo kredita pravnim osebam v sistemu SISBON preveri kreditno sposobnost in korektnost poslovanja komitentov, ki sodelujejo v postopku sklenitve kreditne pogodbe, in sicer:

• samostojnih podjetnikov kot fizičnih oseb,
• zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot fizičnih oseb,
• porokov, ki so fizične osebe,
• fizične osebe, ki so dejanski lastniki gospodarskih družb,
• fizične osebe, ki imajo do družbe terjatev ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost, ter druge fizične osebe, ki so ožji družinski člani oseb iz prejšnjih alinej oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje družbe.

Eko sklad opravi poizvedbe o zadolženosti komitentov tudi v primerih, ko se zazna povečanje kreditnega tveganja zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah, zaradi statusnih sprememb ali zaradi sprememb v poslovanju, ki lahko vplivajo na povečanje kreditnega tveganja družb.

Dodatne informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti