Domov > Eko sklad >  >

SISBIZ

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter
Sisbiz

Eko sklad kot član sistema SISBIZ pred odobritvijo kredita poslovnim subjektom zaradi potreb preverjanja kreditne sposobnosti, spremljanja kreditnega tveganja in za namene določene v Zakonu o centralnem kreditnem registru v sistemu SISBIZ preverja podatke in informacije o zadolženosti poslovnega subjekta in z njim povezanih družb oziroma drugih poslovnih subjektov, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje in kreditno tveganje družbe.

Dodatne informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu

https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/informacije-o-sistemu-sisbiz.aspx


PRAVICA POSLOVNEGA SUBJEKTA DO SEZNANITVE Z OBDELAVO PODATKOV V SISBIZ

Poslovni subjekt ima pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoča pridobitev informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu SISBIZ ali ne, vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu SISBIZ, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij ter informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij. Dostop do spletne aplikacije – Moj SISBIZ se nahaja na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/za-poslovne-subjekte.aspx

PRAVICA DO POPRAVKA PODATKOV V SISBIZ

Poslovni subjekt ima tudi pravico do popravka podatkov v SISBIZ. Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ (https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/za-poslovne-subjekte.aspx)

V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri h konkretnemu članu v reševanje. 

Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri članu sistema ali upravljavcu, in sicer z obrazcem »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacijo zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)«, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema.

PDF dokument

PDF dokument OBRAZEC Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu SISBIZ

Odpri Prenesi 243kb

Poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda pri tistem članu sistema, ki je sporne podatke poročal v sistem SISBIZ. Član sistema ali upravljavec sistema najkasneje v roku 20 delovnih dni od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.

Dodatne informacije o pravicah poslovnih subjektov, seznanitvijo s podatki in popravkom podatkov v sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/pravice-poslovnih-subjektov.aspx

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti