SISBIZ

Objavljeno 23.6.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter
Sisbiz

Eko sklad kot član sistema SISBIZ pred odobritvijo kredita poslovnim subjektom zaradi potreb preverjanja kreditne sposobnosti, spremljanja kreditnega tveganja in za namene določene v Zakonu o centralnem kreditnem registru v sistemu SISBIZ preverja podatke in informacije o zadolženosti poslovnega subjekta in z njim povezanih družb oziroma drugih poslovnih subjektov, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje in kreditno tveganje družbe.

Dodatne informacije o sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/informacije-o-sistemu-sisbiz.aspx

PRAVICA POSLOVNEGA SUBJEKTA DO SEZNANITVE Z OBDELAVO PODATKOV V SISBIZ

Poslovni subjekt ima pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ, ki poslovnemu subjektu omogoča pridobitev informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu SISBIZ ali ne, vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu SISBIZ, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij ter informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij. Dostop do spletne aplikacije – Moj SISBIZ se nahaja na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/za-poslovne-subjekte.aspx

PRAVICA DO POPRAVKA PODATKOV V SISBIZ

Poslovni subjekt ima tudi pravico do popravka podatkov v SISBIZ. Če poslovni subjekt utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri članu sistema, ki je poročal sporne podatke. Pravico poslovni subjekt uveljavlja prek spletne aplikacije Moj SISBIZ (https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/za-poslovne-subjekte.aspx)

V primeru vnosa pritožbe preko aplikacije Moj SISBIZ se pritožba brez časovnega zamika avtomatsko preusmeri h konkretnemu članu v reševanje. 

Poslovni subjekt, ki nima možnosti dostopa do spleta ali ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko pravico do pritožbe uveljavlja pisno pri članu sistema ali upravljavcu, in sicer z obrazcem »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave informacijo zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ)«, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije (upravljavcu) ali članu sistema.

PDF dokument

PDF dokument [OBRAZEC] Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu SISBIZ

Odpri Prenesi 243kb

Poslovni subjekt pritožbo naslovi oz. odda pri tistem članu sistema, ki je sporne podatke poročal v sistem SISBIZ. Član sistema ali upravljavec sistema najkasneje v roku 20 delovnih dni od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.

Dodatne informacije o pravicah poslovnih subjektov, seznanitvijo s podatki in popravkom podatkov v sistemu SISBIZ so vam na voljo na spletnem naslovu https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/pravice-poslovnih-subjektov.aspx

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti