Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine

Objavljeno 1.12.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS, št. 121/2023, 135/2023, 9/2024, 24/2024, 57/2024


Predmet javnega poziva:

Nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije.


Cilji javnega poziva:

 • zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • povečati rabo obnovljivih virov energije,
 • izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.


Upravičene osebe:

na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah;
 • katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva.


Legalnost stavbe:

Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.


Upravičeni ukrepi:

A.     toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.     toplotna izolacija zunanjih sten,

C.     toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,

D.     vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E.      vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F.      vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G.     zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso,

ter za izvedbo ukrepa H,

H.     vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.


Višina spodbude:

Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Skupna višina sredstev znaša 5 milijonov EUR.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A. do G. znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000,00 EUR z DDV oz. za izvedbo ukrepa G. oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. ne več kot:

 • 12.000 EUR z DDV za kotel na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso;
 • 7.500 EUR z DDV za kotel na pelete;
 • 5.500 EUR z DDV za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
 • 3.000 EUR z DDV za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso.


Posebnost: Vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri izvajanju investicije:

Eko sklad je na podlagi Javnega povabila k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov vzpostavil Seznam koordinatorjev. Vlagateljem, ki potrebujejo pomoč koordinatorja in bodo to uveljavljali v Vlogi, bo dodeljena pravica do spodbude za vključitev koordinatorja za pomoč pri prijavi na javni poziv in pri izvedbi investicije.


Posebnost: Dodelitev spodbude

Spodbuda je lahko dodeljena za:

 • za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov od A. do G. (največ do 18.000 EUR)

 ali

 • za izvedbo ukrepa G oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. (največ do 12.000 EUR) ter ob pogoju, da vlagatelj pravico do koordinatorja uveljavlja v vlogi
 • za izvedbo ukrepa H. oz. za vključitev koordinatorja, (največ do 570 EUR)


PDF dokument

PDF dokument Obvestilo o zaključku javnega poziva

Odpri Prenesi 756kb
PDF dokument

PDF dokument Sprememba javnega poziva_čistopis_22. 3. 2024

Odpri Prenesi 400kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam koordinatorjev

Odpri Prenesi 185kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 862kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava vlagatelja

Odpri Prenesi 112kb
PDF dokument

PDF dokument Pooblastilo

Odpri Prenesi 124kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava o neustreznih bivanjskih pogojih

Odpri Prenesi 92kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava o premoženjskem stanju

Odpri Prenesi 226kb
PDF dokument

PDF dokument Soglasje lastnika stanovanjske stavbe

Odpri Prenesi 106kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe

Odpri Prenesi 98kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice za pripravo predračuna

Odpri Prenesi 326kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 298kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti