Javno povabilo k vpisu na Seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri prijavi na javni poziv in izvedbi projekta

Objavljeno 20.6.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Odprt

Obvestilo o spremembi Javnega povabila za izbor koordinatorjev ZER

Obveščamo vas, da je Eko sklad na svoji spletni strani dne 10. 7. 2024 objavil spremembo Javno povabilo k vpisu na Seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri prijavi na javni poziv in izvedbi projekta.

Spremembe javnega povabila so vidne v različici Javno povabilo_s sledljivimi spremembami. 


Eko sklad vabi vse nevladne organizacije, zavode, samostojne podjetnike oziroma vse zainteresirane pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki bi želeli nuditi pomoč energetsko revnim občanom na Javno povabilo k vpisu na Seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri prijavi na javni poziv in izvedbi projekta.

Prijavitelji bodo zagotavljali podporne aktivnosti (potencialnim) vlagateljem v okviru Javnega poziva ZER 2024 Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (v nadaljnjem besedilu: Javni poziv ZER 2024), ki ga bo Eko sklad objavil v Uradnem listu in na spletni strani Eko sklada po vzpostavitvi Seznama koordinatorjev.

Predmet Javnega povabila je vzpostavitev seznama koordinatorjev za zagotavljanje podpornih aktivnosti (potencialnim) vlagateljem, ki bodo potrebovali:

 • pomoč pri prijavi na Javni poziv ZER 2024 ter
 • v primeru, da vlagatelj izpolnjuje pogoje Javnega poziva ZER 2024, pomoč pri izvedbi projekta.

Prijavitelji in njihovi kandidati za koordinatorje, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo uvrščeni na Seznam koordinatorjev po udeležbi kandidatov za koordinatorje na informativni delavnici, kjer bo Eko sklad podrobneje predstavil Javni poziv ZER 2024 ter način vključevanja koordinatorjev ter zagotavljanja podpornih aktivnosti (potencialnim) vlagateljem.

Prijavijo se lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • kandidati za koordinatorji imajo najmanj eno leto praktičnih izkušenj s področja invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva ali s področja zmanjševanja energetske revščine (kandidati za koordinatorje pri pravnih osebah morajo imeti sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje),
 • zagotavljajo tehnične in organizacijske pogoje (prevozno sredstvo, računalnik, internetno povezavo, možnost uporabe optičnega čitalnika, telefon ipd.).

Koordinatorji bodo za opravljene svetovalne ure prejeli plačilo v višini urne postavke 30 EUR skladno z obsegom aktivnosti, določenim v 2.1 tč povabila.

Javno povabilo je odprto do dneva objave obvestila na spletni strani Eko sklada. Roka za prijavo:

 • do 15. 7. 2024 in
 • do 30. 7. 2024.

Prijavni obrazec na javno povabilo se skupaj z zahtevanimi prilogami odda v elektronski obliki na gp@ekosklad.si. 

Vse dodatne informacije o izvedbi postopka in vsebini javnega povabila dobite pri Marku Turku, na e-naslovu: mturk@ekosklad.si ali na tel. št. 01 241 48 75.

Word dokument

Word dokument Javno povabilo_čistopis

Prenesi 107kb
Word dokument

Word dokument Javno povabilo s sledljivimi spremembami

Prenesi 361kb
Word dokument

Word dokument Osnutek pogodbe

Prenesi 102kb
Word dokument

Word dokument Izjava o izpolnjevanju pogojev

Prenesi 274kb
Word dokument

Word dokument Reference za izvajanje podpornih aktivnosti

Prenesi 273kb
Word dokument

Word dokument Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Prenesi 274kb
Word dokument

Word dokument Prijavni obrazec

Prenesi 296kb
Word dokument

Word dokument Dogovor o sodelovanju

Prenesi 273kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti