Kurilne naprave na lesno biomaso

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Za centralno ogrevanje

Višina subvencije
do 20% oz. do 2.000 EUR

Rok za oddajo
po izvedeni naložbi

48SUB-SKOB17

Subvencija

Subvencije za
Skupne naložbe

Pogoj
Prenova skupne kotlovnice

Višina subvencije
do 25 % stroškov

Rok za oddajo
pred pričetkom del

59OB17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
do največ 40.000 EUR

Odplačilna doba
do 10 let

69SUB-SOCOB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Prejemnik redne redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka

Višina spodbude
100 % stroškov naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del in nakupom naprave