Toplotne črpalke

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije
od 20% do 50% vrednosti naložbe, največ do 2.500 EUR oz. 5.000 EUR

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

48SUB-SKOB17

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah

Pogoj
Zamenjava stare kurilne naprave z novo v skupnih kotlovnicah

Višina subvencije
25% priznanih stroškov naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del

65OB19

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za pripravo sanitarne tople vode

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita
najmanj 1.500 EUR

65OB19

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za centralno ogrevanje

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita
najmanj 1.500 EUR

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Zamenjava sistema priprave tople vode

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del