Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija

Vse spodbude za vašo naložbo:

99SUB-OB22

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Lokalno prezračevanje

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
PZI

Višina subvencije
30 % stroškov

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Centralno ali lokalno prezračevanje

Višina subvencije
do 20 % oz. 2.000 EUR

Rok za oddajo
POZIV JE ZAPRT