Celovita prenova večstanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s stranipodjetij za energetske storitve

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti. Naslov in uradne ure


PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis.pdf

Odpri Prenesi 227kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Tehnicni-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 272kb
PDF dokument

PDF dokument JR-koncna-3_Obrazec-Vloga_popravljeno_int.pdf

Odpri Prenesi 586kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 77kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Vzorec-Pogodbe-o-izplacilu-nepovratne-financne-spodbude.pdf

Odpri Prenesi 198kb
Excel preglednica

Excel preglednica 6_Klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument 7_Oznacba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 116kb