Javni poziv 70OB23 Kreditiranje okoljskih naložb

Objavljeno 14.7.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 77/2023, 121/2023, 135/2023 in 30/2024


PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,

B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,

C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,

D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,

E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,

F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G- nakup okolju prijaznih vozil,

H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J- učinkovita raba vodnih virov,

K- oskrba s pitno vodo.


OBRESTNA MERA

Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 %

Fiksna obrestna mera: 2,8 %

V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.


ODPLAČILNA DOBA

Največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.


MAKSIMALNI ZNESEK KREDITA

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 1. Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 2. Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR


STROŠEK ODOBRITVE KREDITA

Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): 

obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;

Strošek vodenja kredita: 

 1. 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
 2. 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 

Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.


KDO LAHKO PRIDOBI KREDIT EKOSKLADA

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

 1. imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 2. so kreditno sposobni, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga Javnemu pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 3. so lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 4. so druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 5. so osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe, navedene pod točkama F in G (nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in nakup okolju prijaznih vozil),
 6. starost osebe ob izteku odplačilne dobe ne sme preseči 80 let (če upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja).


POSTOPEK PRIDOBITVE EKOSKLADA

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte Vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na Intesi Sanpaolo Bank najpozneje v treh mesecih.
 5. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 6. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 7. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.
PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 674kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 359kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila za kreditojemalce

Odpri Prenesi 173kb
PDF dokument

PDF dokument Merila za določanje kreditne sposobnosti

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava o zaključku naložbe

Odpri Prenesi 200kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 183kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam rekuperatorjev

Odpri Prenesi 194kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav na lesno biomaso

Odpri Prenesi 190kb
PDF dokument

PDF dokument Dopolnjen seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 208kb
Excel preglednica

Excel preglednica Dopolnjen seznam kurilnih naprav

Prenesi 72kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti