Zapiranje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav

Objavljeno 28.3.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

[PREKLICANO]

V petek, 1. aprila 2022, bo v Uradnem listu RS bo zaradi porabe sredstev objavljeno zaprtje javnega poziva 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

Dodatna sredstva za ta ukrep zaenkrat niso predvidna. 

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti