Vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2021

Objavljeno 1.4.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Na seji z dne, 30. 3. 2021 je vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 36. redni seji 3.12. 2020.

Eko sklad je v letu 2021 za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja zagotovil predvidoma do 30 milijonov evrov sredstev. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja in za projekte podjetij, katerih namen je učinkovita raba energije. V letu 2021 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije z namenom zmanjšanja rabe energije v skupnem znesku predvidoma 26 milijonov evrov. Poleg tega bo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Program SPS) bo v letu 2021 iz sredstev Sklada za podnebne spremembe namenjeno 18 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav z novim in 60.000 evrov za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine v okviru projekta ZERO.

Predlagana razdelitev sredstev po ukrepih je okvirna in zaenkrat ni predvidenih večjih sprememb glede na lanske ukrepe in višino spodbud. Cilj je, da se za objavljene javne pozive zagotovi dodeljevanje spodbud brez prekinitve celo leto in da se pozivi med letom ne zapirajo.


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti