Vlada potrdila rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2021

Objavljeno 3.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 1. redni seji 7. oktobra 2021.

 Rebalans se sprejema zaradi uskladitve ukrepov in njihovega financiranja na podlagi Odloga o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021 do 2023.

Za 20 milijonov evrov na skupaj 50 milijonov evrov se povečuje znesek za kreditiranje okoljskih naložb - kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnih oseb javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 Glede Programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije se dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud poveča za 8 milijonov evrov, in sicer za 5 milijonov evrov spodbude občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah, in 5 milijonov evrov za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire energije za samooskrbo z električno energijo, 2 milijona evrov manj bo potrebnih za električna vozila. To predstavlja sredstva v ocenjenem skupnem znesku do 34 milijonov evrov, namesto prvotno predvidenih 26 milijonov evrov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. Na tak način bo zagotovljenih predvidoma dovolj sredstev, da se bo zagotovilo kontinuirano dodeljevanje spodbud na teh ukrepih skozi celo leto.

 Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021 do 2023 se z rebalansom dodaja naslednje ukrepe:

-        finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti za objavo javnega poziva v višini do 5 milijonov evrov (izplačila v letih 2021, 2022 in 2023),

-        trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb - sNES (ukrep Trajnostna gradnja z lesom in Trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb) za objavo javnega poziva v višini do 22,7 milijona evrov (izplačila v letih 2021, 2022 in 2023),

-        nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa za objavo javnega poziva v višini do 7 milijonov evrov (izplačila v letih 2021, 2022 in 2023) in

-        nakup novih in obnovljenih pnevmatik v višini do 4 milijone evrov (izplačila v letih 2021 in 2022).

Poleg sredstev dodeljenih na podlagi Pogodbe o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 z dne 16. 10. 2020, se povečujejo sredstva za izvedbo obstoječih ukrepov, in sicer zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, v višini dodatna 2 milijona evrov za 2021 in 3 milijone evrov za leti 2022 in 2023 ter ukrepi za zmanjšanje energetske revščine v višini 90.000 evrov.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti