Spodbude Eko sklada za skoraj nič-energijske stavbe

Objavljeno 1.2.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Javni poziv 73SUB-sNES19 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za skoraj nič-energijske stavbe (v nadaljevanju SNES) se je v začetku januarja zaprl. Zaradi porabe sredstev sta se zaprla tudi javni poziv 72SUB-sNESLS19, ki je bil namenjen lokalnim skupnostim za gradnjo SNES splošnega družbenega pomena in javni poziv 82FS-PO20, ki je bil namenjen za dodeljevanje finančnih spodbud za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za podjetja in lokalne skupnosti.

Za namen gradnje ali nakupa SNES pa vlagatelji še vedno lahko pridobijo ugoden kredit. Občanom je na voljo kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR +1,3 % in odplačilno dobo do 20 let na javnem pozivu 65OB19, občinam (lokalnim skupnostim) pa kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 0% z ročnostjo do 15 let za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena po javnem pozivu 61ONS17.

Prav tako lahko občani v primeru novogradnje SNES še vedno kandidirajo za nekatere posamezne ukrepe, kot so npr. vgradnja toplotne črpalke, vgradnja sprejemnikov sončne energije, vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka na javnem pozivu 74SUB-OB19, ko naložbo že izvedejo, če kasneje, ko bo to spet mogoče, ne bodo kandidirali na javnem pozivu za SNES.

Z vsemi ukrepi, ki so na voljo v okviru javnega poziva 74SUB-OB19, je občanom omogočeno tudi neprekinjeno subvencioniranje celovite obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

Prav tako je za pravne osebe in občane na voljo tudi javni poziv 71SUB-SO19, v okviru katerega lahko kandidirajo za samooskrbo z električno energijo (fotovoltaiko).

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za gradnjo ali nakup SNES so predvidena tudi za leto 2021 in sicer iz Podnebnega sklada. V skladu s sprejetim Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2021-2023, ki je bil sprejet konec junija, bo Eko sklad objavil javne pozive jeseni.

Informacije o objavljenih javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si. Za vse druge informacije v zvezi s predvidenimi sredstvi iz Podnebnega sklada in novimi pozivi pa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti