Promocijski video programa Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine

Objavljeno 15.5.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V okviru Programa ZERO500 (»Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine«) je nastal promocijski video, ki naslavlja problem energetske revščine in prikazuje način energetske obnove stanovanjskih stavb v gospodinjstvih z nizkimi prihodki.

Program ZERO500 Eko sklad izvaja od leta 2020 s sredstvi Kohezijskega sklada. V okviru programa sta bila objavljena dva javna poziva, ki sta zaradi porabe sredstev že zaprta.

Do sedaj je bilo izvedenih 486 ukrepov energetske učinkovitosti v približno 350 stavbah oziroma v toliko gospodinjstvih (največ je bilo vgradenj energetsko učinkovitih oken ter izolacij fasad in streh).

Do zaključka Programa ZERO500 v letu 2023 se ocenjuje, da bo izplačanih 5 mio EUR sredstev, s katerimi bo izvedena delna energetska obnova stanovanjskih stavb pri 450 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Z izvedenimi ukrepi bodo imela gospodinjstva nižje stroške za energijo in kvalitetnejše bivalno okolje

Več o Programu ZERO500 na: https://zero500.ekosklad.si/

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti