Pogoji za subvencije za rabljena električna vozila za občane

Objavljeno 19.10.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Potencialne vlagatelje pozivamo, da so pri oddaji vlog za nepovratne finančne spodbude občanom za rabljena električna vozila pozorni na zahteve aktualnega javnega poziva:

 • Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno s strani vlagatelja po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge.
 • Mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v eni od držav članic Evropske unije po 1. 11. 2020.
 • Mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge.
 • Mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.

Potencialne vlagatelje pozivamo, da vloge na javni poziv oddajo prek portala e-Uprava in nam s tem omogočijo hitrejšo obdelavo vlog.

Artboard 1

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti