Obvestilo vlagateljem glede vlaganja vlog na javnem pozivu 104SUB-SO22

Objavljeno 9.1.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Obvestilo vlagateljem glede vlaganja vlog na javnem pozivu 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Vlagatelje opozarjamo, da navedeni javni poziv določa, da se pravica do nepovratne finančne spodbude dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Poleg tega javni poziv v četrtem odstavku določa, da morajo obvezne priloge izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. Pogodba o uporabi sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge, …). Navedeno pomeni, da morajo imeti vlagatelji že v času vložitve vloge pridobljeno vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva javni poziv in da bodo naknadno lahko dopolnjevali vlogo zgolj z dokumentacijo, ki je nastala pred datumom vložitve vloge.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti