Obvestilo o spremembi javnih pozivov zaradi uveljavitve novih zahtev PURES – 3

Objavljeno 21.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Zaradi uveljavitve novih zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, PURES-3) bo Eko sklad januarja 2023 v Uradnem listu RS objavil spremembe javnih pozivov. Spremembe se nanašajo na tehnične zahteve glede toplotne prehodnosti novih oken in izolacije fasad, in sicer:

-         minimalna zahtevana vrednost toplotne prehodnosti za okna, vgrajena v zunanji zid; balkonska vrata, zastekljene fasade z okvirjem iz lesa ali umetnih mas, bo po novem Uwdov ≤ 1,0 W/(m2K) in ne 1,1 W/(m2K)

-         pri izvedbi toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu pa bo po novem zahtevano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/m2K (prej 0,23). To pomeni, da se bo zahtevana debelina toplotne izolacije v povprečju povečala za 2-3 cm. Orodje za izračun potrebne debeline izolacije glede na toplotno prevodnost (λ) izbranega materiala na naši spletni strani bo s 1.1.2023 posodobljeno v skladu z novimi zahtevami. Eko sklad

Spremembe javnih pozivov bodo začele veljati za vloge, vložene po 1.2.2023, razen pri Javnem pozivu 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, kjer bodo te spremembe veljale za naložbe, ki so bile izvedene od 1.2.2023 dalje.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti