Obvestilo o prenehanju veljavnosti odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj in odloka o načrtu za kakovost zraka Občine Hrastnik

Objavljeno 28.1.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V Uradnem listu RS, št. 2/20 z dne 10. 1. 2020 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa, da z dnem 31. 1. 2020 preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 57/17) ter Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17) v delu, ki se nanaša na območje občine Hrastnik.

Postopki za dodelitev spodbud, začeti v skladu z odlokoma iz leta 2017 (navedena v prejšnjem odstavku), ki na dan uveljavitve tega odloka še niso končani, se zaključijo v skladu s tema odlokoma.

V praksi navedeno pomeni, da vloge, o katerih na dan 31. 1. 2020 še ni bilo odločeno, obravnavamo kot do sedaj.

Za vloge, v zvezi s katerimi je bil postopek začet po 31. 1. 2020 (kar pomeni, da je bila vloga oddana priporočeno na pošto ali osebno na Eko sklad od vključno 1. 2. 2020 dalje oziroma da je Eko sklad z navadno pošiljko oddano vlogo prejel od vključno 1. 2. 2020 dalje) pa bo sedaj veljalo, da:

 1. na območju Mestne občine Kranj in na območju občine Hrastnik spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko ne bo več dodeljena v višjem znesku (npr. za tip zrak-voda do 50 % priznanih stroškov naložbe oziroma največ 3.200 EUR), temveč v znesku kot to velja tudi za vse občine brez sprejetega odloka (do 40 % priznanih stroškov naložbe oziroma največ 2.500 EUR);
 2. na območju Mestne občine Kranj in občine Hrastnik ne bo več omejitev za vgradno kurilne naprave na lesno biomaso, zato bo za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso spodbuda lahko dodeljena v višini do 50 % priznanih stroškov naložbe vendar ne več kot 4.000 EUR;
 3. na območjih Mestne občine Kranj in občine Hrastnik ne bo več mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti