Obvestilo o delovanju Eko sklada ter možnost elektronskega vlaganja vlog

Objavljeno 12.4.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spoštovani,

skladno z veljavno zakonodajo od dne 16. 6. 2021 dalje vlaganje vlog (ki vsebujejo tudi prijavne obrazce na poziv ali razpis), ki niso podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ni več mogoče po elektronski poti. Vlogo lahko tako vložite po elektronski poti na e-naslov vloge@ekosklad.si le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno.

Vloge in vse druge dokumente (npr. dopolnitve, ki vsebujejo lastnoročno podpisane obrazce Vloga ali podpisane Izjave, ki so del prijavnih obrazcev) brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, pa je potrebno poslati po pošti ali jih vložiti osebno na vložišču Eko sklada, j.s. v času uradnih ur.

Dopolnitve vlog, kjer originalni lastnoročno podpisani obrazci niso zahtevani (npr. računi, dokazila o plačilu, fotografije ipd.), pa lahko pošljete po e-pošti na e-naslov: vloge@ekosklad.si, brez varnega elektronskega podpisa.

Lep pozdrav,

Eko sklad, j.s.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti