Obvestilo o delovanju Eko sklada, j.s. ob izteku epidemije

Objavljeno 16.6.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spoštovani,

Obveščamo vas, da Eko sklad, j.s. deluje nemoteno.

Skladno z veljavno zakonodajo od 16. 6. 2021 naprej vlaganje vlog (ki vsebujejo prijavne obrazce na poziv ali razpis) ni več mogoče po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa. Vlogo lahko tako po elektronski poti vložite na elektronski naslov vloge@ekosklad.si LE z varnim elektronskim podpisom. Vloga vložena na ta elektronski naslov brez varnega elektronskega podpisa se bo štela za nepopolno.

Vloge in vse druge dokumente (npr. dopolnitve, ki vsebujejo lastnoročno podpisane obrazce Vloga ali podpisane Izjave, ki so del prijavnih obrazcev), torej brez elektronskega podpisa, pa MORATE POSLATI po pošti ali jih vložite osebno na vložišču Eko sklada, j.s. v času uradnih ur.

Dopolnitve vlog, kjer originalni lastnoročno podpisani obrazci niso zahtevani (npr. računi, dokazila o plačilu, fotografije ipd.), PA LAHKO še vedno pošiljate po e-pošti na e-naslov vloge@ekosklad.si.

Eko sklad, j.s.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti