Nov javni poziv občanom za kredite Eko sklada

Objavljeno 14.7.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 14. julija 2023, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 77/2023 objavil nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov z zelo ugodnimi obrestnimi merami.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23 nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere bo mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, spreminja pa se obrestna mera, in sicer se je spremenljiva obrestna mera znižala, na novo pa ima občan možnost izbrati fiksno obrestno mero. Nov javni poziv, tako kot predhodni, omogoča tudi sočasno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude. 

Največja sprememba v novem javnem pozivu je, da občan lahko izbira med spremenljivo obrestno mero, definirano kot trimesečni EURIBOR + 1,0 %, kar je za 0,3 odstotne točke nižje kot v preteklem javnem pozivu, in fiksno obrestno mero v višini 2,8 %. Fiksna obrestna mera je v pozivu dodana kot ukrep k zagotavljanju stabilnejšega okolja za zadolževanje občanov. Kreditojemalcem je dodatno omogočena pravica, da v času odplačila kredita zamenjajo spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno brez predhodnega pisnega soglasja zavarovalnice, če se ob zamenjavi obrestne mere zniža mesečni obrok odplačila kredita. 

V novem javnem pozivu so nižji stroški zavarovanja kreditov, stroški sklepanja kreditnih pogodb in vodenja kreditov pa so nekoliko višji, tako da EOM za kredite s spremenljivo obrestno mero ostaja skoraj nespremenjen, za fiksno obrestno mero pa je zaradi nižje obrestne mere precej ugodnješi. Tako je za 10 letni kredit v višini 20.000 EUR s fiksno obrestno mero izračunan EOM 3,83 %, s spremenljivo obrestno mero, pri 3-mesečnem EURIBOR-ju v višini 3,66 % in pribitku v višini 1 % pa je izračunana EOM 5,81 %.

S tem javnim pozivom se je znižal tudi znesek minimalne kreditne sposobnosti kreditojemalca, kar pomeni, da bo več občanov kreditno sposobnih oziroma bodo ti upravičeni do višjih zneskov kredita. Za upokojence, ki bodo s kreditom financirali ukrepe povezane z nepremičnino, pa je znesek minimalne kreditne sposobnosti še dodano znižan.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti