Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe

Objavljeno 4.8.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 4. avgusta 2023, je Eko sklad v Ul RS št. 86/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za večstanovanjske stavbe. 

Javni poziv 110SUB-OBPO23 namenja 6 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in za optimizacijo sistema ogrevanja.

V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom za spodbujanje ukrepov energijske obnove stavb s tremi ali več posameznimi deli (stanovanjske/poslovne stavbe) iz leta 2019, ki bo zaključen z dnem objave novega javnega poziva, ta poziv prinaša naslednje spremembe:

 • višja je spodbuda za ukrep toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu in ukrep toplotna izolacija ravne strehe, in sicer iz 16 EUR/m2 površine na 18 EUR/m2 zaradi znatnega povišanja cen gradbenih storitev (tako dela kot materiala);
 • po novem se ne zahteva, da se vlogi prilaga celoten PZI in ni več obvezen nadzor za ukrep C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo;
 • ukinja se ukrep vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. 

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti