Na Eko skladu prenovljene spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda in skoraj nič-energijske stavbe

Objavljeno 10.7.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 7. 6. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo, podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo ter občanom za skoraj nič-energijske stavbe.

Z novim javnim pozivom za spodbude za samooskrbo z električno energijo se razširja nabor upravičencev, saj je za spodbudo poleg gospodinjskega upravičen tudi mali poslovni odjem in skupnostna samooskrba, to je samooskrba skupnosti OVE oziroma večstanovanjske stavbe. Upravičene osebe so po novem tako fizične kot pravne osebe, spodbuda pa se lahko dodeli tudi za samooskrbo večstanovanjske, poslovnostanovanjske, stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe.

Višina nepovratne finančne spodbude ostaja 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Nepovratna sredstva za izvedbo energetskih pregledov so namenjena malim in srednjim, z novim javnim pozivom pa tudi velikim podjetjem, ki jih niso dolžna opraviti po Energetskem zakonu. Glede na prejšnji javni poziv se dodaja nov ukrep in sicer uvedba sistema upravljanja z energijo ter pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % stroškov izvedbe energetskega pregleda oziroma uvajanja sistema za upravljanje z energijo.

Za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske nove stanovanjske stavbe, celovite obnove stavbe na raven skoraj nič-energijske stavbe in nakupa stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski večstanovanjski stavbi je Eko sklad objavil nov samostojen javni poziv. Sofinanciranje je namenjeno izključno celovitim in visoko energetsko učinkovitim novogradnjam in celovitim obnovam stanovanjskih stavb, z upoštevanjem strogih zahtev za kakovostno izvedbo gradbenih in inštalacijskih del. Gre za nadaljevanje obstoječega poziva pri čemer so v kategoriji najbolj »naravne« gradnje po novem okna in fasadne obloge obvezno lesene, zato so tu spodbude nekoliko višje. V drugih dveh kategorijah pa spodbuda ostaja nespremenjena.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti