Eko sklad v prvem polletju razdelil rekorden obseg spodbud za energetsko učinkovitost

Objavljeno 23.9.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad že več kot četrt stoletja spodbuja naložbe v zeleno prihodnost. Ponujajmo nepovratne finančne spodbude, ugodne kredite in brezplačno svetovanje. V zadnjih letih pa je najbolj poznan po subvencijah za učinkovito rabo energije.

Obseg aktivnosti strmo narašča; v zadnjih 10 letih smo s približno 260 mio EUR nepovratnih sredstev sofinancirali skoraj 110.000 naložb v učinkovito rabo energije in dodelili okrog 280 mio EUR kreditov za dobrih 10.000 okoljskih naložb. Učinek vseh teh naložb je zmanjšanje izpustov CO2 za skoraj 320.000 ton in 1.380 GWh prihranjene energije.

Za izvedbo teh investicij je bilo potrebnih letno okrog 1500 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari približno 2400 »zelenih« delovnih mest.

V letu 2019 pa so se aktivnosti še bistveno okrepile; v prvi polovici letošnjega leta je bilo izplačanih 29 mio EUR subvencij, kar je dvakrat toliko kot v prvem polletju lani in več kot v povprečju zadnjih let na letni ravni. Velik porast je bil letos tudi pri kreditih; koriščenih je bilo za 18 mio EUR kreditov, kar je 50% več kot v prvem polletju lanskega leta.  

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti