Dodeljevanje spodbud na območju Mestne občine Novo mesto

Objavljeno 7.1.2021

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

S 1.1.2021 je prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 49/17). Od 1. 1. 2021 dalje, Novo mesto ne spada več med degradirana območja.

V praksi to pomeni, da se postopki začeti v skladu s starim Odlokom (vloga priporočeno oddana na pošti ali prejeta s strani Eko sklada najkasneje 31. 12. 2020), končajo v skladu s starim Odlokom.

Za vloge, v zvezi s katerimi je bil postopek začet 1. 1. 2021 ali kasneje (vloga je bila oddana priporočeno /navadno ali prejeta s strani Eko sklada po navadni/elektronski pošti 1. 1. 2021 ali kasneje) pa so spremembe sledeče:

 • za vgradnjo toplotne črpalke ali kurilne naprave ni več nikakršnih omejitev v Novem mestu;
 • za zamenjavo stare kurilne naprave, ni mogoče več pridobiti najvišje možne nepovratne finančne spodbude;
 • nepovratne finančne spodbude za ukrep C - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla v Mestni občini Novo mesto ni mogoče več pridobiti.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti