Zunanje stavbno pohištvo

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe v starejše stavbe

Pogoj
Zamenjava starih oken z novimi lesenimi okni

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 150 EUR na m2 zamenjanih oken

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

65OB19

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj
Zamenjava starega zunanjega stavbnega pohištva z novim energetsko učinkovitim

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Zamenjava obstoječih oken

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del