Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

103SUB-SOG22

Subvencija

D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem

daljinskega ogrevanja stavbe