Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Vse spodbude za vašo naložbo:

99SUB-OB22

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

48SUB-SKOB17

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah

Pogoj


Višina subvencije
25% priznanih stroškov naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Toplotna postaja

Višina subvencije
do 50 % oz. 3.000 EUR

Rok za oddajo
POZIV JE ZAPRT