Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 72OB24 Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
Fiksna obrestna mera: 1,0 %

Maksimalni znesek kredita
največ 100.000 EUR

Odplačilna doba
največ 10 let oziroma največ 20 let (za ukrep E in pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov)

70OB23

Kredit

POZIV JE ZAPRT

99SUB-OB22

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

67OB22

Kredit

POZIV JE ZAPRT

48SUB-SKOB17

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

74SUB-OB19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT