Priklop na javno vodovodno omrežje

Vse spodbude za vašo naložbo:

59OB17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

Višina kredita
do 40.000 EUR