Oskrba s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena

Vse spodbude za vašo naložbo:

59OB17

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita
do 40.000 EUR

Odplačilna doba
največ 10 let