Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

110SUB-OBPO23

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe s 3 ali več deli

Rok za oddajo vloge
Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja

Višina subvencije
do 20 % stroškov oz. do 40 EUR na ogrevalno telo

Rok za oddajo
Pred pričetkom del