Izolacija kleti in tal

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe v starejše stavbe

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,280

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 12 EUR na m2 toplotne izolacije

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,280

Višina subvencije
Do 20 % stroškov oz. 12 EUR na m2

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

67OB22

Kredit