Vse spodbude za vašo naložbo:

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe v hibridna vozila

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let