Električna vozila: Subvencija

Javni poziv Subvencija 107SUB-EVOB23

Rok za oddajo vloge Od dneva objave v Ul RS

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ul RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge E-vloga prek portala eUprava, pisna vloga osebno, po pošti Naslov in uradne ure


Vloga v elektronski obliki se vlaga prek portala eUprava. Lahko pa se vloži vlogo v pisni obliki (osebno, po pošti, po e-pošti).

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
  • nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.


Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.


Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet naložbe, morajo biti opremljena z akumulatorji za pogon, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Glede na dileme vlagateljev, ali je subvencioniranje rabljenih električnih vozil, uvoženih iz tujine, formalnopravno lahko sporno, smo pridobili mnenje Ministrstva za finance, ki to zanika, navajamo:


"V predmetni zadevi menimo, da lahko fizične osebe prejmejo nepovratne finančne spodbude s strani EKO sklada za rabljena električna vozila, ki so bila registrirana v drugi državi članici EU, čeprav je bila tam za vozilo že dodeljena subvencija. Gre namreč za spodbudo fizični osebi za nakup in posledično uporabo električnega vozila (v časovnem obdobju, ki se razlikuje od obdobja za katero je bila dodeljena subvencija v drugi državi), in ne proizvajalcu vozila (kjer bi se dodeljena javna sredstva seštevala)."

PDF dokument

PDF dokument 24.-05.-2024_Sprememba_Javnega_poziva_107SUB-EVOB23.pdf

Odpri Prenesi 430kb
PDF dokument

PDF dokument 4.-12.-2023_Vloga-107SUB-EVOB23_popravek---ok.pdf

Odpri Prenesi 354kb
Excel preglednica

Excel preglednica SeznamVINStevilk_10-06-2024.xlsx

Prenesi 131kb