Mikro soproizvodnja toplote in električne energije - kogeneracija

Splošno

Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW.