Kalkulator menjave ogrevalnega sistema

Primerjajte alternative vašemu obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračunajte stroške ogrevanja in okoljske učinke po zamenjavi.

Kalkulator menjave ogrevalnega sistema vam je na voljo na spodnji povezavi:

KalkulatorInvesticija in pričakovani prihranki so pomembni pri odločitvi glede menjave naprave. Nanje pa ne vpliva samo vrsta ogrevalnega sistema, temveč tudi dejavniki, kot so lokacija vaše stavbe, vaše potrebe po ogrevanju, možnost pridobitve subvencije idr. Na primeru izračuna z REPLACE kalkulatorjem preverite, na kaj morate biti pri primerjavi stroškov in prihrankov pozorni, da boste izbrali ekonomsko najugodnejšo in okoljsko najboljšo tehnologijo za vaš dom. Svetujemo vam, da kalkulator uporabite skupaj z energetskim svetovalcem mreže ENSVET, ki vam pomaga najti najboljšo rešitev. Najbližjega energetskega svetovalca mreže ENSVET lahko najdete na tej povezavi. Uporaba kalkulatorja je brezplačna. Izračun celotnih stroškov je izveden v skladu s smernico VDI 2067 (Nemčija), cene investicij pa temeljijo na povprečnih vrednostih naložb v Sloveniji v letu 2020, prav tako so upoštevane cene energije ter subvencij v Sloveniji iz leta 2021. Kalkulator je nastal v okviru projekta REPLACE in predstavlja orodje, ki je zasnovano neodvisno in strokovno in se zato lahko izračuni razlikujejo od podobih izračunov, narejenih s strani proizvajalcev. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 847087.
Zadnja posodobitev: oktober 2021
Za dodatna vprašanja pišite na h2020replace@ijs.si.