Sistem upravljanja z energijo: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv 113SUB-EPPO24 Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Rok za oddajo vloge Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Učinkovita raba energije

Oddaja vloge Osebno v času uradnih ur, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba izvedbe energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki je/bo v celoti izvedena od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

A - izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,

B- uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Med upravičene osebe za ukrep A - izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS št. 158/20, v nadaljnjem besedilu: ZURE).

PDF dokument

PDF dokument Besedilo_Javnega-poziva-113SUB-EPPO24.pdf

Odpri Prenesi 277kb
PDF dokument

PDF dokument 113-EPPO24-VLOGA_končna-verzija.pdf

Odpri Prenesi 348kb