Podjetja, ki želijo prejeti kredit in subvencijo za postavitev sončne elektrarne

Objavljeno 14.6.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Podjetja, ki želijo financirati postavitev sončne elektrarne s kreditom Eko sklada j.s. in za isto naložbo kandidirati tudi za subvencijo na razpisu, ki ga vodi BORZEN d.o.o. obveščamo, da lahko prejmejo kredit samo po obrestni meri, ki ne nosi dodatne pomoči.

Obrestna mera se na dan izdaje odločbe prilagodi tako, da je fiksna obrestna mera oziroma višina skupne spremenljive obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh in se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatne pomoči za to naložbo.

Pravna podlaga za dodeljevanje subvencij je Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS 69/2023), ki v prvi alineji prve točke devetega člena določa, da pomoč za iste stroške ne sme biti kombinirana z drugo pomočjo.

55 11 Kmb3030 Test

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti