Sistem upravljanja z energijo

Vse spodbude za vašo naložbo:

75SUB-EPPO19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
velikost podjetja

Višina spodbude
do 50%

Rok za oddajo
po izvedbi

76FS-PO19

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

76FS-PO19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Načrtovano in izvedeno na podlagi študije

Višina spodbude
Do 20% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred pričetkom del