Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki živijo na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, povrne celoten strošek zamenjave stare peči. Več...