Brezplačno energetsko svetovanje za občane

Program BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti občanom v lokalnem okolju. 

V pisarnah mreže ENSVET, delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

Svetovalne pisarneSvetovalci
 
Seznam energetskih svetovalcev

Svetovalne pisarne
Seznam svetovalnih pisarn

Energetska knjižnica
Arhiv publikacij

Dogodki in nastopi na sejmih
Koledar dogodkov in sejmov