Samooskrbne sončne elektrarne: Kredit

Javni poziv Kredit 66PO21

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Električna samooskrba

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR + 1,3%

Višina kredita Največ 2.000.000 €


PDF dokument

PDF dokument JP-66PO21.pdf

Odpri Prenesi 178kb
PDF dokument

PDF dokument PRILOGA-POGLAVJA-D_Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument F-_NAVODILO-ZA-ČRPANJE-KREDITA.pdf

Odpri Prenesi 134kb
PDF dokument

PDF dokument ABC-_JP-66PO21-vloga---int.pdf

Odpri Prenesi 827kb
Excel preglednica

Excel preglednica D_JP-66PO21_Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 37kb
Excel preglednica

Excel preglednica E_JP-66PO21_Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 148kb