Samooskrbne sončne elektrarne

Vse spodbude za vašo naložbo:

66PO21

Kredit

Samooskrbne sončne elektrarne

104SUB-SO22

Subvencija

Samooskrbne sončne elektrarne

93SUB-SO21

Subvencija

Subvencija za
naložbe skupnostne samooskrbe

Višina spodbude
180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Rok za oddajo vloge
javni poziv je zaprt

93SUB-SO21

Subvencija

Subvencija za
naložbe individualne samooskrbe

Višina spodbude
180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Rok za oddajo vloge
javni poziv je zaprt