Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Objavljeno 27.12.2019

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 80/2019, 10/2020 in 75/2020.


Obvestilo

Na Eko skladu nove spodbude za trajnostno mobilnost v podjetjih.
V petek, 27. 12. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, katerega namen je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet.

Pri novem javnem pozivu gre za kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %), dodeljene pa bodo po pravilu »de minimis« pomoči.

Predmet sofinanciranja so po novem javnem pozivu naslednji ukrepi:

 • izdelava mobilnostnih načrtov,
 • postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice,
 • nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno uporabo,
 • nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik,
 • nakup prikazovalnikov bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter
 • nakup registratorjev odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oz. dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih vozil javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo, kar omogoča nagrajevanje takšnih prihodov.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 449kb
PDF dokument

PDF dokument Tehnični pogoji

Odpri Prenesi 338kb
Excel preglednica

Excel preglednica Predlog zavarovanja kredita

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica Presoja kreditne sposobnosti

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja

Odpri Prenesi 74kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti