Javni poziv 113SUB-EPPO24 Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Objavljeno 31.5.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list št. 44/2024


PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba izvedbe energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki je/bo v celoti izvedena od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

A - izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,

B- uvedbo sistema upravljanja z energijo.

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Med upravičene osebe za ukrep A - izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS št. 158/20, v nadaljnjem besedilu: ZURE).

PDF dokument

PDF dokument Besedilo javnega poziva

Odpri Prenesi 277kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Vloga

Odpri Prenesi 348kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti