JAVNI POZIV 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

Objavljeno 30.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS št. 166/2022, 43/2024


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim.

Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica, itd.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D -  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 621kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 336kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga - interaktivna

Odpri Prenesi 568kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam lastnikov

Prenesi 13kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam TC

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 208kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam kurilnih naprav

Prenesi 72kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti