JAVNI POZIV 101SUB-EVPO22 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Objavljeno 10.6.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 81/2022, 166/2022 in 69/2023.


Obvestilo

POZIV JE ZAPRT.

Od 30. 12. 2022: med upravičene osebe se štejejo tudi pravne osebe, ki niso zavezanci za DDV in tako nimajo pravice do odbitka DDV.
PREDMET javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;

predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

NAMEN javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za pravne osebe:

pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;

nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;

pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.

- pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.

Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

PDF dokument

PDF dokument JAVNI POZIV

Odpri Prenesi 596kb
PDF dokument

PDF dokument VLOGA

Odpri Prenesi 285kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo vlagateljem in postopek oddaje vloge

Odpri Prenesi 135kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti