Zaključek javnega poziva za sončne elektrarne

Objavljeno 3.3.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 4. marca 2022, bo v Uradnem listu RS objavljen zaključek Javnega poziva 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Zaradi izredno velikega števila prejetih vlog v zadnjih mesecih so razpoložljiva sredstva, ki jih je Eko sklad predvidel za ta ukrep v letu 2022, tako že rezervirana. To pomeni, da v letu 2022 na Eko skladu spodbud za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo ne bo več. Za vse informacije glede spodbud v prihodnje vas prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije.

Navodila vlagateljem za oddajo vloge:

Prosimo, da upoštevate navodila za oddajo vloge objavljena na spletni strani in v javnem pozivu. Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo vložene do vključno petka 4. marca 2022.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti